"Зелені стратегії бізнесу"

Зелені стратегії бізнесу:
прибутковість, відповідальність, зростання

Час і місце

14 березня 2011 року
Початок заходу – о 14:00.
Завершення – о 19:00.
Київ, Конференц-зала Києво-Могилянської Бізнес Школи (вул. Волоська 8/5).

[gmap]

Програма заходу

Відкриття конференції

14:00 – 14:05 Вступне слово
Роман Зінченко, керівник проекту Greencubator
14:05 – 14:15 Вітальне слово
Олександр Саврук, декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи
Модератори: Роман Зінченко (Greencubator), Віктор Котусенко (kmbs)

Зелені стратегії для промисловості

14:15 – 14:20 Вступ до блоку: що дали промисловості зелені стратегії
Роман Зінченко
14:20 – 14:35 Відновлювана енергетика для підйому промисловості: технології, інновації, прибутковість
Дмитро Муравський, засновник компанії “Енергопроект”
14:35 – 14:45 Зелена енергетика для комерційного і приватного сектору: що працює і як будувати бізнес?
Олексій Бадіка, директор компанії Atmosfera.UA
14:45 – 14:55 Зелені стратегії ДТЕК
Ірина Вербицька, керівник департаменту з екологічної безпеки ДТЕК
14:55 – 15:10 Питання, дискусія

Зелені інновації

15:10 – 15:20 Інноваційні джерела живлення: світовий ринок та вклад українських компаній
Олександр Шнайдрук, директор з розвитку бізнесу компанії Yunasco
15:20 – 15:30 Український cleantech-сектор зсередини: дослідницький і комерційний зріз
Максим Гаченко, директор компанії MetMax
15:30 – 15:40 Зближення IT та енергетики: модні слова чи справжі інновації?
Вадим Індутний, Energy.ua
15:40 – 15:50 Зелений менеджмент проти greenwashing: цінності, підходи, практика
Ірина Миронова, Екоклуб “Зелена Хвиля”
15:50 – 16:05 Питання, дискусія
16:05 – 16:30 Перева на каву

Зелені інвестиції

16:30 – 16:35 Вступ до блоку: зелені інвестиції в світі
Роман Зінченко
16:35 – 16:45 Інвестування проектів у сфері “cleantech” в Україні: стимули та перешкоди
Юлія Березовська, виконавчий директор Fuel Alternative
16:45 – 17:00 Зелені інвестиції в Україні
Джон МакКі Квін, директор з екологічних продуктів та зелених інвестицій, Phoenix Capital
17:00 – 17:10 Фінансування проектів енергозбереження та відновлюваної енергетики для малого та середнього бізнесу
Максим Шевчук, керівник департаменту інвестиційного банкінгу, Startup.ua
17:10 – 17:30 Питання, дискусія
17:30 – 18:00 Перева на каву

Зелені стратегії для споживача

18:00 – 18:10 Загадки українського ринку органічних продуктів: невидиме зростання
Олена Березовська, директор торгового дому Organic Era
18:10 – 18:20 Екологічні запити українського споживача
Анастасія Рінгіc, оглядач журналу “Фокус”
18:20 – 18:30 Стан еко-маркетингу в Україні
Ірина Рубіс, головний редактор Marketing Media Review
18:30 – 18:40 Фінансування програм енергеофективності для споживача
Галина Холявка, ProCreditBank Україна
18:40 – 19:00 Питання, дискусія
19:00 – 19:50 Підведення підсумків

Про захід

Українська мережа енергетичних інновацій Greencubator та Києво-Могилянська Бізнес Школа запрошують до участі в конференції “Зелені стратегії бізнесу: прибутковість, відповідальність, зростання”. Цією подією ми прагнемо розвіяти стереотип щодо “зелених” підходів в бізнесі як моди і дорогої забавки, і продемонструвати їхню життєздатність на прикладі українських компаній, які вже працюють в “зеленій” економіці.

І саме тому Greencubator та kmbs започатковують спільну ініціативу, спрямовану на популяризацію “зелених” стратегій для лідерів українського бізнесу. Декілька фактів, чому власникам і менеджерам варто перейматися тематикою “зеленого” зростання:

 • 61% всіх нових енергетичних потужностей в Європі, введених в експлуатація в 2009 році – це відновлювана енергетика
 • Китай обійшов США, зайнявши перше місце в світі за інвестиціями в чисту енергетику
 • після рецесії приріст робочих місць в “зеленій” економіці в 3 рази швидший, ніж в традиційних секторах
 • капіталізація піонера електричного автомобілебудування Tesla Motors на сьогодні складає 2,23 мільярди доларів
 • обсяг світового ринку органічних продуктів харчування зросте з 57,2 мільярдів доларів в 2010 до 104,5 мільярдів доларів в 2015 році
 • 155 мільярдів доларів інвестицій отримала світова “зелена” енергетика (чисті технології, відновлювана енергетика, енергоефективність) в 2009 році

Під час презентацій і дискусійної сесії учасники події дізнаються, що можуть дати і означають зелені стратегії бізнесу для:

Промисловості

 • Засновник компаній “Аверс | новітні технології” та “Енергопроект” Дмитро Муравський розповість про альтернативи для газозалежних підприємств та досвід його компанії у виробництві інноваційного обладнання
 • Олексій Бадіка, директор компанії “Атмосфера.UA” поділиться своїм досвідом побудови виробничо-інжинірингової компанії в сфері відновлюваної енергетики для споживача
 • Ірина Вербицька, керівник департаменту з екологічної безпеки компанії ДТЕК розкаже, чому зелені стратегії актуальні для традиційної енергетики

Інвестиційної сфери

 • Джон МакКі Квін (Jon McKee Queen) з Phoenix Capital представить точку зору інвестора на можливості і виклики українських “зелених” ринків
 • Максим Шевчук, начальник відділу Інвестиційного банкінгу компанії StartUP.ua поділиться досвідом залучення капіталу в проекти відновлюваної енергетики
 • Юлія Березовська, виконавчий директор Fuel Alternative, проаналізує стимули та виклики інвестування в українські проекти чистих технологій

Іноваційних компаній

 • сектор чистих технологій отримав минулого року 1,9 мільярдів доларів венчурних інвестицій – і ми ще ведемо переговори з представниками цього сектору. Скоро ми назвемо доповідачів цього блоку!

Споживача

Споживачі ставлять все вищі екологічні запити до бізнесу – чим може відповісти бізнес?

 • Олена Березовська, директор торгового дому “Organic Era” розкриє секрети українського ринку органічної продукції, який набирає оберти, хоча його майже не помічає традиційний ретейл
 • Анастасія Рінгіс, оглядач жуналу “Фокус” і співзасновник компанії “ЕкоТест” запропонує погляд на екологічні запити українських споживачів
 • Ірина Рубіс, головний редактор Marketing Media Review огляне стан еко-маркетингу в Україні
 • Галина Холявка з ProCreditBank розповість про досвід фінансування програм енергеофективності для споживача – як в Україні, так і в інших країнах Центральної та Східної Європи

Конференція “Зелені стратегії бізнесу”, що проводиться в рамках серії “Енергоефективні Університети”, організована Greencubator за підтримки USAID / UNITER / Pact.

Щоб запропонувати свою тему виступу / обговорення – звертайтеся до Романа Зінченка за телефоном +380 67 4492876 чи електронною поштою roman@greencubator.info

Участь у заході – безкоштовна, за умови попередньої реєстрації та отримання підтвердження з боку організаторів заходу. Кількість місць обмежена.

З питань реєстрації просимо звертатись: Родіон Мірошник (044) 490 6635 rodion@kmbs.com.ua

Матеріали конференції

Презентації показані на конференції можна буде закачати зі сторінки http://www.slideshare.net/greencubator/.

Green Business Strategies:
profitability, responsibility, growth

Time and place

March, 14
Kyiv, conference hall of Kyiv Mohyla Business School (8/5 Voloska St.).

[gmap]

Keep an eye on the conference web page – we’ll publish program of the event upon March 11.

About the conference

Ukrainian energy innovations network Greencubator and Kyiv Mohyla Business School are inviting business leaders, sustainability experts, business schools trainers, environmentalists, regulators and media to join the conference “Green Business Strategies: profitability, responsibility, growth” on March 14 at the kmbs conference hall (8/5 Voloska St., Kyiv). By this event we want to debunk the stereotype of “green” business being just an expensive disguise or PR-trick for large corporations by showcasing successful Ukrainian companies already working in the “green” economy sector.

With sustainability in mind, Greencubator and kmbs are starting a joint initiative aimed at promoting “green” strategies for Ukrainian business leaders. Several facts below can illustrate why business-owners and managers should consider “green” growth models:

 • 61% of Europe’s new power capacities commissioned in 2009 are based on renewable sources
 • China has recently become world’s largest clean energy investor, with the U.S. taking the 2nd place
 • after recession the green economy is creating new jobs 3 times faster than traditional sectors
 • market capitalization of the electric-only vehicles pioneer Tesla Motors now stands at $2.23 billion
 • the world market for organically-grown food will grow from $ 57.2 billion in 2010 to $ 104.5 billion in 2015
 • $ 155 billion were invested into the “green” energy sector (clean technologies, renewable energy, energy efficiency) in 2009

The “Green business strategies” conference will feature panelists representing different areas discussing ways to boost Ukraine’s economy and create jobs using eco-friendly models. The participants will receive first-hand information that demonstrates what  green business strategies can offer for:

Industry

 • Dmytro Muravsky, founder of “Avers | newest technologies” and “Energoproekt” companies will discuss energy alternatives for gas-dependent enterprises and lessons learned in the manufacturing of innovative equipment for renewable energy
 • Alex Badika, director of “Atmosfera.UA” will share his experience in building a consumer-oriented production and engineering company in the field of renewable energy for consumers
 • Iryna Verbitska, Head of environmental safety department at DTEK wiil tell why green policies are relevant to the traditional energy companies

Investment sector

 • Jon McKee Queen of Phoenix Capital will provide an investor’s perspective on the opportunities and challenges of Ukrainian “green” markets
 • Maxym Shevchuk, Head of Investment Banking, StartUP.ua will share capital raising experience for SMB renewable energy and efficiency projects
 • Yulia Berezovska, executive director at Fuel Alternative, will analyse the stimuli and challenges for investing into Ukrainian cleantech projects

Innovative Companies

 • cleantech sector has received 1.9 billion dollars of venture capital investments in the recent year. We are still negotiating with people representing this sector and will name speakers of this block soon!

Consumer

Consumers are raising the bar of businesses’ environmental accountability. How this phenomenon can be addressed and capitalized on?

 • Olena Berezovska, director of the “Organic Era” trading house will reveal the secrets of the fast-growing Ukrainian organic products market, albeit ignored by the traditional retailers
 • Anastasia Ringis, observer at the “Focus” magazine and co-founder of “Ecotest” company, will offer a look at the environmental demands of Ukrainian consumers
 • Iryna Rubis, chief editor of Marketing Media Review will review on the status of eco-marketing in Ukraine
 • Galyna Kholyavka from ProCreditBank will tell about the experience of financing energy efficiency programs for consumers in Ukraine and other CEE countries

The “Green Business Strategies” conference is a part of “Energy Efficient Universities” series, organised by Greencubator with support from USAID / UNITER / Pact.

Please send your suggestions for topics to be discussed at the conference to Roman Zinchenko by phone +380 67 4492876 or email roman@greencubator.info

Participation in this event is free of charge, subject to pre-registration and confirmation from the organizers of the conference. The conference starts at 14:00. Seats are limited.

For registration, please contact: Rodion Miroshnyk (044) 490 6635, rodion@kmbs.com.ua

Comments
1 коментар to “"Зелені стратегії бізнесу"”
Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] Конференція в КМБШ […]Leave A Comment