Зелені Startup-и та винахідники “зелених” технологій, покажіть їх на EnergyCamp!

Для російськомовних ЗМІ: дивіться перекладену версію цього релізу.

Inventors at Greencubator EnergyCamp
До всіх, хто експериментує з сонячною енергетикою, створює нові біопаливні технології, пише софт і проектує залізо для smart-grid (розумних енергомереж), розробляє супер-батареї, проектує енергоефективні будинки, створює доступні домашні електростанції, вивчає розумні енергосистеми, проектує турбіни для малих ГЕС  чи нові чудо-котли, та ще багатьох, хто працює  у зелених та енергоефектитвних технологіях!

Greencubator запрошує всі молоді технологічні компанії (або startup-и в народі) продемонструвати під час EnergyCamp 27-28 серпня свої досягнення та розробки! Хто ще не знайомий з цією подією: EnergyCamp – це відкритий форум (а за одно і табір), присвячений  відновлюваній енергетиці, енергоефективності та сталому розвитку, що проходить на природі і живиться тільки відновлюваними джерелами енергії: сонцем та вітром.

Inventors at Greencubator EnergyCamp
For all those, hacking solar energy, cracking new biofules technology, coding for smart-grid, developing super-batteries, designing energy-efficient houses, building personal power plants for the masses, researching smart energy systems, developing small-hydro turbines and many in greentech!

Greencubator invites all the green start-ups to present their work and technologies at EnergyCamp on August 27-28! EnergyCamp is the open-air forum on energy, sustainability, renewable energy and energy effciency, organized in the modern camp and powered exclusively by clean sources: solar and wind energy. EnergyCamp brings together experts and innovators, journalists and bloggers, community and NGO leaders, local government and business representatives for an open dialogue about the opportunities in energy effciency and new energy technologies for communities and regions of Ukraine.

EnergyCamp збирає разом експертів, інноваторів, журналістів та блоггерів, лідерів громадських організацій та громад, представників бізнесу  та місцевої влади для відкритої розмови про можливості для громад та регіонів України, що створюються енергоефективністю та новими енергетичними технологіями.

Ми вважаємо, що “зелені” технології, розумні та ефективні енергосистеми, дружні до довкілля рішення, інновації в чистих технологіях разом з соціальними інноваціями можуть протистояти споживацтву та “енергетичній ненажерливості” в Україні. Ми впевнені, що цей сектор може забезпечити роботу та визнання для десятків тисяч талановитих інженерів, а Україні дозволить перейти від сировинної до інноваційної економіки. Ми знаємо кілька десятків стартапів і обдарованих винахідників, що працюють над зеленими технологіями в Україні. І ми впевнені, що їх сотні (якщо не тисячі) в нашій та сусідніх країнах.

В світі немає існує жодної структури, спроможної подолати енергетичну кризу сьогодення: кризу методів, якими ми виробляємо, управляємо, доставляємо, споживаємо… і втрачаємо енергією. Жодна компанія, жодне місто, жоден уряд не здатні вирішити цю проблему самотужки. Ось чому стартапи, як точка кристалізації інновацій, так важливі. Малий не завжди означає слабкий: навпаки, невеликі компанії створили безліч інновацій, що формують наше життя сьогодні. І деякі з цих компаній виросли у великі корпорації.

Ми віримо, що в Україні потенціал для енергетичних інновацій просто величезний. І є багато команд та окремих винахідників, що працюють над Наступною Великою Зеленою Темою.

Ми хочемо щоб Ви, розробники нового енергетичного майбутнього, були відомими і шанованими суспільством, Ваш бізнес був прибутковим, а його творці та інженери – матеріально забезпеченими. Хочемо, щоб Ваші розробки виходили на ринок і займали на ньому ключові місця. Хочемо, щоб зелені технології увійшли в повсякденне життя і виправили поламані моделі споживання енергії.

Саме тому Greencubator запрошує Вас на EnergyCamp, де можна зустріти однодумців і потенційних клієнтів або партнерів. Ви можете продемонструвати свої технології на EnergyCamp безкоштовно. Як і з інших учасників, ми лише просимо невеликий організаційний внесок, що покриває харчування для Вас і деякі організаційні-технічні витрати EnergyCamp. Це всього 200 гривень.

Ще одна важлива річ: ми даємо можливість зробити коротку презентацію Вашої технології для учасників EnergyCamp. Серед них будуть деякі потенційні інвестори, а також представники ЗМІ, які цікавляться зеленими технологіях. Ваша презентація має бути дуже практичною, добре відпрацьованою і мотивуючою, і тому Greencubator і клуб приватних інвесторів StartUP.ua спільними зусиллями допоможуть Вам підготувати свою презентацію для інвесторів, ринку та медіа.

EnergyCamp вже не вперше збирає стартапи – минулого року Greencubator провів Energy StartUp Day в рамках EnergyCamp, де молоді компанії представляли:

 • суперконденсатори (Yunasko)
 • виробництво паливного біопорошку (MetMax)
 • мікроінвертори для сонячної енергетики (Advanced Microinverters)
 • LED-освітлення (КБ Ісаєв)
 • Вертикально-осьові вітротурбіни (Astralux)

Стартапи, які хочуть представити свої технології на EnergyCamp, повинні пройти підготовчу сесію Greencubator і StartUP.ua. Ми пропонуємо 3-годинний курс ефективного проведення презентацій для інвесторів – безкоштовно. Однак є певні умови: оскільки StartUP.ua охоче діляться своїми знаннями, умовою надання цієї програми є підписання договору комісії з можливих інвестицій, отриманих завдяки презентації на  EnergyCamp. Якщо простіше: ви маєте підписати контракт на “комісію за успіх» без будь-яких авансових платежів: якщо ваша презентація на EnergyCamp приносить Вам інвестиції, ви сплачуєте невеликий відсоток від них у вигляді комісії. Для тих стартапів, які не готові робити презентації, існує можливість показати свої технології на майданчику EnergyCamp, без будь-яких договірних зобов’язань (але ми маємо переконатися, що обладнання, яке Ви хочете показати, є безпечним для учасників).

Якщо Ви зацікавлені взяти участь, надішліть Роману Зінченку (roman@greencubator.info):

 • короткий опис Вашого винаходу / інновації
 • довідку про Вашу компанію
 • опис Вашого ринкового сегменту
 • обсяг та тип (angel / venture / private equity) інвестицій, над залученням якої Ви працюєте

Десь в лабораторіях та гаражах народжуються нові технології і ми хочемо, щоб Ви їх показали на EnergyCamp. Долучайтесь до спільноти EnergyCamp і ми разом доведемо: енергетика – це сфера можливостей та інновацій. І якщо Ви знаєте інших класних людей, що працюють у цьому напрямку – допоможіть поширити цю інформацію і популяризувати енергетичні інновації. Ми чекаємо на Вас на EnergyCamp!

Як це виглядає:

ХОЧУ ПОЇХАТИ! ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ?

Будемо раді прийняти всіх, але через обмежену кількість місць ми можемо закрити реєстрацію 25 серпня – тому реєструйтеся заздалегідьhttp://greencubator.info/projects/energycamp/regform/.

Виступи, програма
Андрій Зінченко
andrez@greencubator.info
+380 67 744 15 80
Партнерство/спонсорство
Роман Зінченко
roman@greencubator.info
+380 67 449 28 76
Волонтери, проїзд, реєстрація
Юрій Пивоваренко
yuri@greencubator.info
+380 97 230 94 11

We believe that green technology, smart and efficient energy systems, environmentally favourable innovations in cleantech combined with social innovations can counter consumerism and over-consumption and promote sustainability. We know several dozens of start-ups and inventors working on green technologies in Ukraine. And we are sure there are hundreds (if not thousands) of them in our and neighbouring countries.

There is no single institution capable of solving the ongoing energy crisis itself: the crisis of the ways we produce, manage, deliver, consume, … and dispose energy. No company, no city, no government is capable to handle this issue alone. That’s why the start-ups as the crystallisation point of innovations are so important. The small doesn’t mean weak: otherwise, the small companies generated a lot of the innovations currently shaping our lives. And some of them grew big later.

We believe that in Ukraine the energy innovations potential is huge. And there are many good teams or individual inventors working on the Next Green Big Thing.

We want you, the creators of new energy future, to be known, recognised and profitable. We want your inventions to hit the market and to become the market hit. We want the green technologies to enter the daily lives and fix the broken energy consumption models.

So that’s why Greencubator is inviting you to EnergyCamp, where you can meet like-minded people and potential clients or partners. You can exhibit your technologies there – for free. We will only ask for a small organisational fee, covering meals for you and some logistical expenses. It’s just UAH 200/ USD 25.

Another important thing: we are giving you a chance to make a pitch presentation on your technology to EnergyCamp participants. There will be some potential investors among them, as well as media interested in Green technologies. It’s important for your presentations to be practical, well-rehearsed and motivating, so Greencubator and private investors club StartUP.ua are teaming up to help you present your investment story.

Those start-ups willing to present their proposals at EnergyCamp are required to go through preparation session from Greencubator and StartUP.ua. We offer 3-hour-course on presenting to investors – for free. Still there are some strings attached: since StartUP.ua are gladly sharing some of their knowledge, they will ask for success fee from investments, originating from EnergyCamp presentations. This mean signing a success-fee contract with no upfront payment, meaning: if you presentation at EnergyCamp brings you investment, you’ll share a small portion of it in form of commission. For those start-ups not willing to present, there is an opportunity to show their technologies at the EnergyCamp site, with no contractual obligations (but we’ll make sure the equipment you want to show is safe for participants).

If you are interested to participate, please, send to Roman Zinchenko (roman@greencubator.info):

 • brief description of you invention / innovation
 • profile of your company
 • description of you target markets
 • size and type (angel / venture / private equity etc.) of investments you are seeking.

Somewhere in labs and garages the great new technologies are born, and we want you to show that at EnergyCamp. Join the EnergyCamp community and together we will prove: Energy sector is the land of opportunity and innovation. And if you know other great people working on it – help spread the word and promote energy innovations! We are waiting for you at EnergyCamp.

How it looks:

I WANT TO ATTEND! HOW CAN I REGISTER?
We will be glad to accept everyone, but due to the limited number of participants we may close the registration on August, 25. So, please, register in advance: http://greencubator.info/projects/energycamp/regform/.

Presentation, programme
Andrij Zinchenko
andrez@greencubator.info
+380 67 744 15 80
Partnership / Sponsorship
Roman Zinchenko
roman@greencubator.info
+380 67 449 28 76
Volunteering, logistics, registration
Yurij Pyvovarenko
yuri@greencubator.info
+380 97 230 94 11

Leave A Comment