EnergyCamp на Вінниччині пропонує шляхи енергетичного розвитку сільських громад

Тема “Енергоефективне село: здорові громади” продовжує серію енергетичних таборів Greencubator EnergyCamp. 24-25 липня в селі Северинівка на Вінниччині EnergyCamp збере лідерів громад, громадських організацій, підприємців, журналістів, винахідників та інноваторів, які прагнуть спільними зусиллями:

  • допомогти сільським громадам зекономити на енергоносіях через програми енергоефективності
  • створити точку спротиву енергетичній деградації українських сіл
  • дати імпульс сільському підприємництву та створенню нових джерел доходів та робочих місць у сфері відновлюваної енергетики.

EnergyCamp дає реальний досвід (а через нього – і розуміння) можливостей відновлюваної енергетики – адже весь табір повністю живлять чисті енергоджерела, які ми рідко використовуємо в повсякденному житті. Сільський голова Северинівки проведе екскурсію учасників EnergyCamp енергетичними об’єктами проекту «Енергоефективне село», який реалізує наш партнер – Подільська Агенція Регіонального Розвитку.

Пряма мова організаторів

Роман Зінченко / координатор Української мережі енергетичних інновацій Greencubator

Енергетика – це болюча тема для українських сіл. Загальні тарифи на енергоносії відбирають в сільських мешканців набагато більшу частку доходів порівняно з містами. Енергоносії будуть тільки дорожчати, а державні субсидії скорочуватимуться, збільшуючи фінансовий тягар. Зношені мережі та енергосистеми ставлять під загрозу стабільне постачання енергії в домівки та на підприємства в селах.

Громади, які вчасно зможуть скористатися можливостями енергоефективності та відновлюваної енергетики, отримають ряд переваг: уникнуть депресивного сценарію та створять нові робочі місця, підприємства та джерела доходів за рахунок внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Моделі такого розвитку, історії успіху, стратегії сталого розвитку для сільських громад Greencubator та партнери представлять під час EnergyCamp Северинівка.

Олег Левченко / виконавчий директор Подільської Агенції Регіонального Розвитку

Європейський досвід розвитку відновлюваної енергетики спирається на фундамент кооперації та спільної дії – те що в нас давно відоме як толока. Саме така надійна основа дає можливіть впроваджувати соціальні та технологічні інновації, спрямовані на оздоровлення енергетики та громад.

Андрій Зінченко / керівник освітніх проектів Української мережі енергетичних інновацій Greencubator

Ми хочемо розвіяти популярні ілюзії щодо того, що прийде держава / великий інвестор / добрий спонсор / товста труба і враз вирішить болючі енергетичні проблеми.

Одна з ключових цілей EnergyCamp “Енергоефективне село” – показати, що співдія та партнерство між громадами, бізнесом та місцевим самоврядуванням є основою та необхідною умовою для енергетичної безпеки та сталого розвитку сільських громад.

EnergyCamp з самого початку розвивався за моделлю толоки за участю бізнесу, місцевого самовряджування, винахідників, громадських активістів та медіа. І ми прагнемо розвивати цю традицію кооперації та співпраці.

Greencubator запрошує до участі в EnergyCamp доповідачів, експертів, партнерів, медіа та блогерів, та всіх зацікавлених. EnergyCamp “Енергоефективне село” буде корисним одразу в кількох площинах:

Соціальна платформа

Запрошуємо експертів та активістів у сфері соціальних інновацій, енергеефективності та відновлюваної енергетики поділитися міжнародними та українськими найкращими практиками енергетичного розвитку сільських громад. EnergyCamp стане місцем зустрічі однодумців та знайомства з новими партнерами.

Бізнес-платформа

Якщо ви виробляєте, розробляєте чи постачаєте енергетичні рішення, які можуть бути використані в сільських громадах – запрошуємопредставити їх на EnergyCamp. Демонстраційний майданчих для ваших технологій та контакт з лідерами громад та бізнесу працюватиме на користь Вашого бізнесу. Хочете підтримати EnergyCamp – ми завжди відкриті до партнерства.

Інноваційна платформа

Винахідникам та розробникам нових енергетичних технологій ми надаємо можливість продемонстувати свої перспективні розробки на EnergyCamp, почути чесний зворотній зв’язок, та встановити партнерські контакти.

Партнерська платформа

EnergyCamp є добрим місцем старту для партнерських проектів, зокрема, проектів Публічно-приватного партнерства  – запрошуємо представників громад, громадських організацій, бізнесу, науки, влади до обміну досвідом та налагодження співпраці.

Медіа-платформа

Для журналістів та блогерів, яких цікавить відновлювана енергетика та енергоефективність, EnergyCamp – це можливість побачити в дії джерела чистої енергії (і зарядити від них ноутбук чи мобільний) та познайомитися з людьми, які рухають цю справу.

Довідка про EnergyCamp

EnergyCamp — це серія відкритих енергетичних форумів, що проводяться на відкритому повітрі та повністю живляться від відновлюваних джерел енергії (сонце, вітер, біопаливо). EnergyCamp об’єднує енергію ентузіастів, експертів, журналістів, громад та бізнесу задля вільного погляду на енергетичне сьогодення та майбутнє нашого суспільства.

Працюючи автономно від чистої енергії сонця, вітру та інших відновлюваних джерел, EnergyCamp безпосередньо в таборі демонструє можливості та труднощі нової енергетики та дає практичне розуміння цих можливостей його учасникам. У невимушеній атмосфері “без краваток” учасники події обговорюють питання енергоефективності, сталого розвитку та використання відновлюваних джерел енергії для економічного розвитку громад та України в цілому.

Темами попередніх таборів EnergyCamp в 2010 році стали “Розвиток через відновлювану енергетику: від депресивних регіонів до зростання” на EnergyCamp Крим (29-30 травня) та “Життя після нафти” на EnergyCamp Долина (19-20 червня на Прикарпатті)

Інформація про EnergyCamp (програма, реєстрація) на сайті www.greencubator.info/energycamp

Про організаторів

Українська мережа енергетичних інновацій Greencubator реалізує освітні, соціальні та медіа-проекти, спрямовані на розкриття можливостей, які енергоефективність, звільнення від енергетичних стереотипів та відновлювана енергетика несе громадянам, громадам, бізнесу та суспільству в цілому. Детальна інформація про Greencubator – на сайті www.greencubator.info

Детальна інформація про ВОГО «Подільська агенція регіонального розвитку» – на сайті www.pard.org.ua

Greencubator організовує енергетичні табори EnergyCamp за підтримки USAID, UNITER , PACT.

Контакти

Доповіді та участь

Андрій Зінченко

andrez@greencubator.info

+380 67 7441580

+380 44 3740707

Партнерство та спонсорство

Роман Зінченко

roman@greencubator.info

+380 67 4492876

+380 44 3740707

Інформація для медіа

Ганна Яковенко

media@greencubator.info

+380 67 2771019

+380 44 3740707

With the topic “Energy Efficient Village, healthy communities” the upcoming Greencubator EnergyCamp in Severynivka (Vinnytsya region of Ukraine) on July 24-25 brings together leaders of communities and NGOs, entrepreneurs, officials, journalists and bloggers seeking to work together to:

  • help rural communities save on energy through energy efficiency programs
  • resist the energy degradation of Ukrainian villages
  • empower local entrepreneurship and jobs creation in rural areas through renewable energy.

EnergyCamp is the open-air forum on energy, sustainability, renewable energy and energy efficiency, organized in the modern camp and powered exclusively by clean sources: solar energy (electric and thermal), wind generators and wind-driven pumps, biofuels etc.

EnergyCamp brings together experts and innovators, journalists and bloggers, communities and business leaders, local and national government representatives, business people for an open dialogue about the r opportunities and risks in energy efficiency and new energy technologies for communities, and the role of energy in the society’s present and future.

Clean air and “no ties” dress-code facilitates open conversation, and the use of clean energy produced directly in the camp, practically demonstrate the possibilities and challenges of new energy. Detailed information about EnergyCamp and registration for participants is available here http://greencubator.info/energycamp/

Severynivka, the host village of July’s EnergyCamp, is the home of “Energy Efficient Village” – Ukraine’s leading project in rural energy efficiency and renewables use, implemented by Greencubator’s partner – NGO “Podillya Agency for Regional Development” (PARD). In addition to a number of renewables-powered public buildings, PARD will be opening there a Rural Energy Efficiency Consulting Center.

EnergyCamp in organizers’ words

Roman Zinchenko / Network Coordinator at Greencubator

Energy is a painful issue for the Ukrainian villagers. The standard rates for energy eats   much greater share of their market basket as compared to cities. The rising energy rates and reduction of state subsidies rates will only increase financial burden on the rural communities, while depreciated, out of repair transmission networks and energy systems threaten the stable energy supply to homes and businesses in villages.

Communities, using the benefits of energy efficiency and renewable energy, will have the number of advantages: they can avoid sliding to depression scenarios, create new jobs and businesses, get new sources of income from local and foreign investment. Greencubator and our partners want to present success stories, successful models of energy efficient development and sustainability strategies for rural communities during EnergyCamp Severynivka.

Oleg Levchenko / executive director at Podillya Agency for Regional Development

European experience in promoting renewable energy is based on cooperation and joint action – what have long been known in Ukraine as “Toloka”. Such a strong cooperative foundation is the key to social and technological innovations, healing the energy sector and communities it serves.

Andrij Zinchenko / head of educational projects at Greencubator

We want to dispel popular illusions that “here comes the state / big investor / nice sponsor / thick pipe  – and all the painful problems of energy supply are instantly solved”.

One of our key objectives for EnergyCamp “Energy Efficient Village” – to show that the joint action and partnership between communities, business and local government are the basis and prerequisite for energy safety and sustainable development of rural communities.

EnergyCamp from its very start took the “Toloka” model, basing on cooperation of energy innovators, social activists and media, businesses and local government to promote smart energy choices. And we want to scale up this tradition of cooperation and joint action.

Greencubator is inviting energy efficiency and green energy advocates, sector experts, media and bloggers, partners and sponsors to join EnergyCamp and benefit from a wide range of cooperation opportunities it provides:

Social Platform

We are inviting experts and activists in social innovation, energy efficiency and renewable energy to exchange and share international and Ukrainian best practices for energy development of rural communities. EnergyCamp will be the meeting place for like-minded people and will help in getting acquainted with new partners.

Business platform

If you are producing, developing or supplying energy solutions that can be used in rural communities – you are welcome to present them at EnergyCamp. Your business can benefit from the field demonstration of your technology and contact with community leaders. If you are willing to support or sponsor EnergyCamp – we are always open to partnerships.

Innovation platform

We invite innovators and inventors of new energy technologies to demonstrate their promising developments at the EnergyCamp, get the honest feedback and probably find interesting contacts / establish partnerships.

Partnership platform

EnergyCamp is a good place to find, discuss, and initiate partnership projects, including Public-Private Partnerships – so we invite community representatives, NGOs, businesses, representatives of science and government institutions to share experiences and discuss cooperation.

Media Platform

For journalists and bloggers interested in renewable energy and energy efficiency, EnergyCamp provides an opportunity to see and experience the sources of clean energy live (and connect their laptop or mobile) and meet in person those driving energy changes in business and society.

Background information

About EnergyCamp

The Greencubator EnergyCamp was first held in August 2009 on Desna river near Kyiv. It gathered about 70 participants, among them: energy experts and sector NGOs, environmentalists, renewable energy equipment vendors, government officials, investment professionals, media and Internet activists, community and business leader. Two days of the event were dedicated to participants’ presentations on energy and environmental topics in format of open dialogue and debates, live demonstration of renewable energy technologies accompanied with inspiring videos from global opinion leaders in new energy.

The event raised the strong interest, and in 2010 with support from USAID, UNITER, PACT and a number of corporate, NGO, and local government partners Greencubator continued the EnergyCamp series. From the beginning of the season in 2010 Greencubator organised EnergyCamp’s in Crimea (“Development through the renewable energy: from the depressed regions to” and in Prykarpattya, near Dolyna city “Life after the black oil”.

The next EnergyCamp in August 28-29 will focus on business and investment aspects of renewable energy, titled “New energy of business, business in new energy”. Information is available on the web-page http://greencubator.info/energycamp/

About organizers

Greencubator

Ukrainian energy innovations network Greencubator implements educational, social and media projects to demonstrate the opportunities that energy efficiency, renewable energy, and liberation from energy stereotypes brings to the citizens, communities, businesses and society as a whole. Greencubator’s mission is to change the energy patterns of Ukraine by promotion energy efficiency, building energy awareness, introducing sustainable energy consumption culture and fostering innovations. Detailed information about Greencubator is available at the web-site www.greencubator.info

PARD

Vinnytsya regional NGO “Podillya Agency for Regional Development” was founded by the initiative of a group of four Non-Governmental Organizations of the region. The main goal of the organization is to assist in social and economic development of the region. Detailed information about PARD is available on website www.pard.org.ua

Contacts

For speakers and participation Andriy Zinchenko andrez@greencubator.info +380 67 7441580 +380 44 3740707 Partnership and sponsorship Roman Zinchenko roman@greencubator.info +380 67 4492876 +380 44 3740707 Press information Ganna Yakovenko media@greencubator.info +380 67 2771019 +380 44 3740707

Тема “Енергоефективне село: здорові громади” продовжує серію енергетичних таборів Greencubator EnergyCamp. 24-25 липня в селі Северинівка на Вінниччині EnergyCamp збере лідерів громад, громадських організацій, підприємців, журналістів, винахідників та інноваторів, які прагнуть спільними зусиллями:

  • допомогти сільським громадам зекономити на енергоносіях через програми енергоефективності
  • створити точку спротиву енергетичній деградації українських сіл
  • дати імпульс сільському підприємництву та створенню нових джерел доходів та робочих місць у сфері відновлюваної енергетики.

EnergyCamp дає реальний досвід (а через нього – і розуміння) можливостей відновлюваної енергетики – адже весь табір повністю живлять чисті енергоджерела, які ми рідко використовуємо в повсякденному житті. Сільський голова Северинівки проведе екскурсію учасників EnergyCamp енергетичними об’єктами проекту «Енергоефективне село», який реалізує наш партнер – Подільська Агенція Регіонального Розвитку.

Пряма мова організаторів

Роман Зінченко / координатор Української мережі енергетичних інновацій Greencubator

Енергетика – це болюча тема для українських сіл. Загальні тарифи на енергоносії відбирають в сільських мешканців набагато більшу частку доходів порівняно з містами. Енергоносії будуть тільки дорожчати, а державні субсидії скорочуватимуться, збільшуючи фінансовий тягар. Зношені мережі та енергосистеми ставлять під загрозу стабільне постачання енергії в домівки та на підприємства в селах.

Громади, які вчасно зможуть скористатися можливостями енергоефективності та відновлюваної енергетики, отримають ряд переваг: уникнуть депресивного сценарію та створять нові робочі місця, підприємства та джерела доходів за рахунок внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Моделі такого розвитку, історії успіху, стратегії сталого розвитку для сільських громад Greencubator та партнери представлять під час EnergyCamp Северинівка.

Олег Левченко / виконавчий директор Подільської Агенції Регіонального Розвитку

Європейський досвід розвитку відновлюваної енергетики спирається на фундамент кооперації та спільної дії – те що в нас давно відоме як толока. Саме така надійна основа дає можливіть впроваджувати соціальні та технологічні інновації, спрямовані на оздоровлення енергетики та громад.

Андрій Зінченко / керівник освітніх проектів Української мережі енергетичних інновацій Greencubator

Ми хочемо розвіяти популярні ілюзії щодо того, що прийде держава / великий інвестор / добрий спонсор / товста труба і враз вирішить болючі енергетичні проблеми.

Одна з ключових цілей EnergyCamp “Енергоефективне село” – показати, що співдія та партнерство між громадами, бізнесом та місцевим самоврядуванням є основою та необхідною умовою для енергетичної безпеки та сталого розвитку сільських громад.

EnergyCamp з самого початку розвивався за моделлю толоки за участю бізнесу, місцевого самовряджування, винахідників, громадських активістів та медіа. І ми прагнемо розвивати цю традицію кооперації та співпраці.

Greencubator запрошує до участі в EnergyCamp доповідачів, експертів, партнерів, медіа та блогерів, та всіх зацікавлених. EnergyCamp “Енергоефективне село” буде корисним одразу в кількох площинах:

Соціальна платформа

Запрошуємо експертів та активістів у сфері соціальних інновацій, енергеефективності та відновлюваної енергетики поділитися міжнародними та українськими найкращими практиками енергетичного розвитку сільських громад. EnergyCamp стане місцем зустрічі однодумців та знайомства з новими партнерами.

Бізнес-платформа

Якщо ви виробляєте, розробляєте чи постачаєте енергетичні рішення, які можуть бути використані в сільських громадах – запрошуємо представити їх на EnergyCamp. Демонстраційний майданчих для ваших технологій та контакт з лідерами громад та бізнесу працюватиме на користь Вашого бізнесу. Хочете підтримати EnergyCamp – ми завжди відкриті до партнерства.

Інноваційна платформа

Винахідникам та розробникам нових енергетичних технологій ми надаємо можливість продемонстувати свої перспективні розробки на EnergyCamp, почути чесний зворотній зв’язок, та встановити партнерські контакти.

Партнерська платформа

EnergyCamp є добрим місцем старту для партнерських проектів, зокрема, проектів Публічно-приватного партнерства  – запрошуємо представників громад, громадських організацій, бізнесу, науки, влади до обміну досвідом та налагодження співпраці.

Медіа-платформа

Для журналістів та блогерів, яких цікавить відновлювана енергетика та енергоефективність, EnergyCamp – це можливість побачити в дії джерела чистої енергії (і зарядити від них ноутбук чи мобільний) та познайомитися з людьми, які рухають цю справу.

Довідка про EnergyCamp

EnergyCamp — це серія відкритих енергетичних форумів, що проводяться на відкритому повітрі та повністю живляться від відновлюваних джерел енергії (сонце, вітер, біопаливо). EnergyCamp об’єднує енергію ентузіастів, експертів, журналістів, громад та бізнесу задля вільного погляду на енергетичне сьогодення та майбутнє нашого суспільства.

Працюючи автономно від чистої енергії сонця, вітру та інших відновлюваних джерел, EnergyCamp безпосередньо в таборі демонструє можливості та труднощі нової енергетики та дає практичне розуміння цих можливостей його учасникам. У невимушеній атмосфері “без краваток” учасники події обговорюють питання енергоефективності, сталого розвитку та використання відновлюваних джерел енергії для економічного розвитку громад та України в цілому.

Темами попередніх таборів EnergyCamp в 2010 році стали “Розвиток через відновлювану енергетику: від депресивних регіонів до зростання” на EnergyCamp Крим (29-30 травня) та “Життя після нафти” на EnergyCamp Долина (19-20 червня на Прикарпатті)

Інформація про EnergyCamp (програма, реєстрація) на сайті www.greencubator.info/energycamp

Про організаторів

Українська мережа енергетичних інновацій Greencubator реалізує освітні, соціальні та медіа-проекти, спрямовані на розкриття можливостей, які енергоефективність, звільнення від енергетичних стереотипів та відновлювана енергетика несе громадянам, громадам, бізнесу та суспільству в цілому. Детальна інформація про Greencubator – на сайті www.greencubator.info

Детальна інформація про ВОГО «Подільська агенція регіонального розвитку» – на сайті www.pard.org.ua

Greencubator організовує енергетичні табори EnergyCamp за підтримки USAID, UNITER , PACT.

Контакти

Доповіді та участь

Андрій Зінченко

andrez@greencubator.info
+380 67 7441580
+380 44 3740707

Партнерство та спонсорство

Роман Зінченко

roman@greencubator.info
+380 67 4492876
+380 44 3740707

Інформація для медіа

Ганна Яковенко

media@greencubator.info
+380 67 2771019
+380 44 3740707

Comments
1 коментар to “EnergyCamp на Вінниччині пропонує шляхи енергетичного розвитку сільських громад”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] This post was mentioned on Twitter by Vladimir Oros. Vladimir Oros said: RT @greencubator: Анонсували #EnergyCamp "Енергоефективне село" на Вінничині http://bit.ly/akb4Er і провели прес-конференцію у Вінниці з … […]Leave A Comment