23–26 лютого 2010 року в Києві відбудеться Перший Міжнародний науково-практичний Форум екології й енергоефективності в будівництві – E3Forum.

Форум присвячений питанням інноваційного розвитку будівельної галузі в напрямку екології та енергоефективності. Ідея Форуму – поглянути на будівлю як на цілісну еко-енерго-систему, зрозуміти можливості для економії і бізнесу.

Форму покликаний забезпечити учасникам доступ до ноу-хау і знань, познайомити їх з найкращими практиками екологічного, енергоефективного будівництва, продемонструвати успішно реалізовані проекти та обмінятися досвідом, оцінити інвестиційний потенціал України в цій сфері, представити екологічні та енергоощадні рішення, технології та матеріали, проаналізувати економічні переваги енергоефективного та екологічного будівництва для інвесторів, девелоперів, операторів та споживачівФорум посвящен вопросам инновационного развития строительной области в направлении экологии и энергосбережение. Идея Форума – взглянуть на здание как на целостную еко-енерго-систему, проагализировать возможности для экономии и бизнеса.

Форум призван обеспечить участникам доступ к ноу-хау и знаниям, познакомить их с лучшими практиками экологического, энергоэффективного строительства, продемонстрировать успешно реализованные проекты и обменяться опытом, оценить инвестиционный потенциал Украины в этой сфере, представить экологические и энергосберегающие решения, технологии и материалы, проанализировать экономические преимущества энергоэффективного и экологического строительства для инвесторов, девелоперов, операторов и потребителей.

У програмі – конференція за участю представників профільних державних структур, асоціацій, представників наукових закладів, інвесторів, девелоперів, проектувальників, компаній-розробників технологій, виробників матеріалів, обладнання та інсталяторів.

В рамках конференції будуть розглянуті: вигоди реалізації екологічних енергоефективних інвестиційних проектів в будівництві; успішно реалізовані проекти, економіка проектів та державні преференції при їх реалізації як всім учасникам проекту, так і кінцевому споживачу; відбудуться презентації новітніх будівельних матеріалів та обладнання. Заплановане проведення дискусій та підписання меморандуму. У виставковому павільйоні на території Фестивалю «Архітектура та дизайн» буде представлена спеціальна експозиція Форуму.

E3forum пройде спільно з XIV Міжнародною будівельною виставкою KievBuild та 10-м ювілейним Фестивалем «Архітектура та дизайн».

Організаторами E3forum виступили Українська мережа енергетичних інновацій Greencubator, громадська організація E3forum та виставкова компанія ДП «Прем’єр Експо», організатор міжнародної будівельної виставки KievBuild 2010.

Форум відбудеться за адресою: Міжнародний Виставковий Центр, Броварський пр-т, 15, м. Київ, Україна.

Більш детальна інформація – за адресою: http://www.kievbuild.com.ua/ru/events/e3forum/

В программе – конференция при участии представителей профильных государственных структур, ассоциаций, представителей научных учреждений, инвесторов, девелоперов, проектировщиков, компаний-разработчиков технологий, производителей материалов, оборудование и инсталляторов.

В рамках конференции будут рассмотренные: выгоды реализации экологических энергоэффективных инвестиционных проектов в строительстве; успешно реализованные проекты, экономика проектов и преференции государства при их реализации как всем участникам проекта, так и конечному потребителю; состоятся презентации новейших строительных материалов и оборудование. Запланировано проведение дискуссий и подписание меморандума. В выставочном павильоне на территории Фестиваля “Архитектура и дизайн” будет представлена специальная экспозиция Форума.

E3forum пройдет совместно с XІ Международной строительной выставкой KіevBuіld и 10- м юбилейным Фестивалем “Архитектура и дизайн”.

Организаторами E3forum выступили Украинская сеть энергетических инноваций Greencubator, общественные организации E3forum и выставочная компания ДП “Премьер Экспо”, организатор международной строительной выставки KіevBuіld 2010.

Форум состоится по адресу: Международный Выставочный Центр, Броварской пр-т, 15, г. Киев, Украина.

Более детальная информация – по адресу: http://www.kievbuild.com.ua/ru/events/e3forum/

Leave A Comment