22 лютого вийдуть "зелені" номери "Инвестгазеты" та газети "Дело"

Видавництво «Економіка» спільно з українською мережею енергетичних інновацій Greencubator готують для друку спецвипуски газети “Дело” та “Инвестгазети”, присвячені відновлюваній енергетиці, енергоефективності та еко-бізнесу.

The publishing house “Ekonomika” jointly with Ukrainian Energy Innovations Network Greencubator releases special “green” issues of the “Delo” business daily and  the “Investgazeta” weekly devoted to renewable energy, energy efficiency, and eco-business.

For the first time in Ukraine the two leading business papers will dedicate their pages to the sector that has grown from the garage hobby for enthusiasts into the multibillion industries worldwide.

Stanislav Shum, the Chairman of the board at the Publishing house “Ekonomika” says “We want to show the profit opportunities in this booming sector to Ukrainian businesses and to reveal how renewables could open new business horizons as well as new export and domestic markets, and how the new energy culture boosts business competitiveness.

According to Roman Zinchenko, the network coordinator of Greencubator, “It’s typical for energy crises to give a new impetus for energy businesses. Ukrainian renewable energy market has great potential for growth. However, a large number of international renewable energy best practices and success stories are still unknown to our business community and perceived as something unattainable. This sector can also safeguard many companies from the energy threats posed by on-going energy-related conflicts in our country. By teaming up with the “Ekonomika” we aim to emphasize the possibilities brought by renewable energy and related industries”.

The “green” issues will focus on:

 • wind power
 • solar energy
 • biomass energy
 • geothermal energy
 • green tariffs and regulatory environment
 • energy efficiency issues
 • “green” real estate development
 • other areas of eco-business

Journalists of “Investgazeta” and “Delo” analyze where and how much Ukrainian companies can earn on renewable energy, how this sector is funded, how government programs support this sector in Ukraine and worldwide.

“Investgazeta” also covers the world market for green investment, global changes after Copenhagen summit, success stories of local companies in energy efficiency sector, news of the world’s “green” stock markets indices and venture funds.

In addition, special issue of the “Delo” newspaper reports on the “green office” concept, including successful practice of “green office” concept in Ukraine, its advantages and benefits from the implementation, “green building”, “green office” as a component of corporate social responsibility.

The newspapers’ format fits the “Green” theme: both will be printed on recycled paper in green shades. Design of delo.ua portal will go green too.

Contacts

Publishing House
Ekonomika

Vitaliy Maksimov
Head of Marketing and PR
email: press@delo.ua
tel. / fax + 380 44 585-58-90/91
mob. tel +380 67 520-33-46 Ukrainian energy innovations  network
Greencubator

Roman Zinchenko
coordinator network greencubator
email: roman@greencubator.info
Tel. : +380 44 374-07-07
Mob.: +380 67 449-28-76

Тему, яка на Заході з сектору для ентузіастів виросла до багатомільярдної індустрії, вперше в Україні детально проаналізують два провідні бізнес-видання.

За словами голови правління Видавництва “Економіка” Станіслава Шума, “ми прагнемо показати українському бізнесу живі гроші в цій темі і продемонструвати, як відновлювана енергетика відкриває для бізнесу нові експортні і внутрішні ринках, і як рівень енергетичної культури впливає на конкурентноспроможність бізнесу”.

На думку Романа Зінченка, координатора мережі Greencubator, “енергетичні кризи вже неододноразово давали поштовх новим енергетичним бізнесам. Український ринок відновлюваної енергетики має значний потенціал, проте велика кількість світового досвіду і успішних бізнес-моделей досі не відомі нашим компаніям. Цим спільним проектом з “Економікою” ми хочемо продемонстувати найкращі практики бізнесу в секторах відновлюваної енергетики, екобізнесу. Також цей напрямок дозволяє захистити бізнес від енергетичних загроз на фоні постійних енергетичних воєн”.

У фокусі “зелених” спецвипусків:

 • вітроенергетика
 • сонячна енергетика
 • енергія біомаси
 • геотермальна енергетика
 • “зелені” тарифи і регуляторне поле
 • енергоефективність
 • “зелений” девелопмент
 • інші напрямки еко-бізнесу

Журналісти «Инвестгазеты» та «Дела» проаналізують, де і скільки українські компанії можуть заробити у відновлюваній енергетиці, як фінансується цей сектор, які урядові програми зелених інвестицій є в Україні та світі.

«Инвестгазета» також проаналізує світовий ринок зелених інвестицій, глобальні зміни після Копенгенського самміту, опублікує історії успіху представників українських компаній, новини венчурних фондів та світових “зелених” біржових індексів.

Крім того, спецвипуск газети «Дело» приділить особливу увагу темі «зеленого офісу» – успішні практики «зеленого офісу» в Україні, переваги та вигоди від реалізації, “зелене будівництво”, «зелений офіс» як елемент корпоративної соціальної відповідальності.

«Зеленій» темі відповідатиме формат спецвипусків: вони будуть надруковані на вторинно переробленому папері в зелених тонах, також “позеленіє” дизайн порталу delo.ua

Контактні особи:

Українська мережа енергетичних інновацій
greencubator

Роман Зінченко
координатор мережі greencubator
email: roman@greencubator.info
тел. : +380 44 374-07-07
моб.тел.: +380 67 449-28-76

Видавництво “Економіка”

Віталій Максимов
керівник відділу маркетингу та PR
email: press@delo.ua
тел./факс + 380 44 585-58-90/91
моб. тел +380 67 520-33-46

Leave A Comment